بسم الله الرحمن الرحیم17 فروردین 94دیروز قبل از اذان مغرب ، اعضای طرح بچه های بهشت تفریحات داشتند . گروه های آقایان دستجردی و پلوزاده در سالن پایگاه و گروه های آقایان کریمی و کاکاوند و فتحی در مدرسه استعدادهای ناب صالحین .
البته متاسفانه فقط تصاویر گرفته شده از درون مدرسه موجوده .
طبقه بندی : تصاویرطرح بچه های بهشت
توسط : (مدیریت سایت) در 07:28 ب.ظ نظرات